Edasil kleimineralen

De dag van vandaag kunnen we onze bodems als structuurloos omschrijven. Meer dan de helft van de nutriënten die we door bemesting op onze bodem aanbrengen gaat verloren. We hebben dan wel het idee dat we een goede zaak voor onze bodem verrichten, maar in feite spoelen de elementen gewoon uit.

Daarom is structuur van cruciaal belang willen we onze bodems vruchtbaar en weerbaar houden.

Edasil® Kleimineralen zijn kleine kleikorrels van 0.5-2 mm groot. Samen met humusdeeltjes (volledig omgezet organisch materiaal) vormen ze het klei- humus complex. Dit complex speelt een cruciaal rol binnen het kringloopsysteem. Beide onderdelen kunnen door hun negatieve karakter gemakkelijk bindingen aangaan met de nutriënten ( K, Na, Mg, Ca, NH4…) die positief geladen zijn. Door deze bindding kunnen elementen in de bodem worden gebonden en komen ze opnieuw vrij wanneer de concentratie ervan afneemt.

De Edasil® Kleimineralen bouwen naast nutriëntenreserves ook waterreserves op in de bodem. Zo kan doorheen het groeiseizoen water aan de planten worden aangeboden. Naast al deze bufferende eigenschappen bieden de Edasil® Kleimineralen ook ideaal onderdak aan het microbiële leven van de bodem. Zo kunnen de micro-organismen er continue beschikken over water en biedt het bescherming tegen grotere organismen die van bacteriën leven.

Edasil® Kleimineralen gaan de bodem zowel structureel als nutritioneel opwaarderen. De bodem kan meer water vasthouden en nutriënten kunnen langer gebufferd worden.